ALTYAPI YATIRIMLARI

Büyük yatırımları ve uzun süreli taahhütleri barındıran bu sektör sigorta işleri açısından karmaşık ve uzun dönemli teminatlara ihtiyacı olan çok karmaşık bir yapıya sahiptir.  Berko Sigorta olarak uzun yıllardır sigortalılarımızın ülkemizin çok farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri yatırımlar için ihtiyaç duydukları tüm sigorta işlerini eksiksiz olarak yönetmekteyiz.  Bu alanda uzmanlaşmış ekibimiz sigortalılarımızın ihtiyaç duydukları risk analizi, risklere uygun teminatların sağlanması ve hasar durumlarda zararın en kısa sürede tazmini konusunda önemli tecrübelere sahiptir. Ülkemizde gerçekleştirilen alt yapı yatırımları kamu, özel sektör, yatırımcılar ve finansman sağlayıcılar gibi tarafların olduğu ve bu tarafların kendilerine özgü ihtiyaç duydukları farklı teminat türlerinin bir arada sağlanıp yönetilmesinin gerektiği karmaşık bir yapıya sahiptir. Büyük meblağlarla yapılan bu yatırımlar için risk transferinin doğru yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşin yapım sürecinde işveren, müteahhit, taşeron ve alt taşeronlar gibi farklı paydaşların sorumlulukları ve bu sorumluklar sebebi ile karşı karşıya kalınacak  yaptırımlara karşı doğru teminatların sağlanması ise işimizin en önemli parçasıdır.

Bu alanda vermekte olduğumuz hizmetler;

-          İnşaat/Montaj Tüm Riskler Sigortası

-          Çevresel riskler

-          İş kazaları sebebi ile doğacak sorumluluklar

-          Makine ve tesisat sigortaları

-          3. Şahıs sorumluluk sigortaları

-          Hasar Yönetimi