ÜRETİM

Üretim sektörü tüm dünyada lokal olmaktan çıkıp global piyasalarda söz sahibi olabilmek için üreticilerin çok farklı pazarlarda farklı dağıtım kanalları ile faaliyet gösterdiği bir alan olmuştur.  Gerek nihai ürünün dağıtımı gerekse hammaddenin tedarik edilmesi daha komplike ve uzun süreçler almaktadır. Müşterilerimizin bu süreçlerde ihtiyaç duyduğu sigorta ürün ve hizmetlerinin sağlanması için Berko Sigorta olarak uzman ve deneyimli ekibimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hammadde tedariği, üretim aşaması ve nihai ürünün dağıtımı esnasında ortaya çıkabilecek risklerin doğru analizi ve bu risklere uygun doğru ürün ve teminatların minimum maliyetlerle sağlanması sigortalılarımızın faaliyet süreçlerinin aksamaması, maliyet kontrolü, finansal risklerin minimize edilmesi  ve olası hasarlarda en kısa sürede zararların tazmini üreticiler için çok büyük önem arz etmektedir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler;

-          Sabit kıymet sigortası

-          Makine ve tesisat sigortaları

-          Hammadde tedariği ve nihai ürün dağıtımı için taşıma sigortaları

-          İş kazalarından kaynaklı sorumluluk sigortaları

-          Ürün sorumluluk ve geri çağırma teminatları

-          Mutabakat hizmetleri

-          Hasar yönetimi